Matz Social

Wat als alleen motivatie een voorwaarde is om te kunnen werken? Wat als zogenaamde afstanden tot de arbeidsmarkt overbrugd worden? Hoe zetten we kandidaten in hun kracht? Matz Social heeft een academy opgericht die antwoorden op deze vragen biedt. Intern verzorgen zij voor hun kandidaten een werkplek, opleiding, de uitstroom, begeleiding en de communicatie met alle betrokken instanties. Claim Your Aim werd benaderd voor de conceptcreatie.

Creatie

Matz Social is een spin-off van Matz Carwash en haar succesvolle televisiedocumentaire ‘De Wasstraat’. De naam ‘Matz Social’ stond vast. De rest mocht Claim Your Aim verzinnen, met alleen een bestaand logo als basis. We hebben allereerst de naam meer lading gegeven door iedere letter van MATZ een betekenis te geven. Dit staat direct bovenaan de website weergegeven die wij vervolgens voor eigenaar Martin Kniest zijn gaan ontwikkelen.

Er was vanuit Human TV veel beeldmateriaal van de documentaire beschikbaar. Hier hebben we volop gebruik van gemaakt, maar voor de ontbrekende beelden hebben wij een video- & fotoshoot georganiseerd. Dit heeft veel mooie (extra) visuals opgeleverd die prijken op de door ons gemaakte website. Met een extra steunkleur hebben we het concept haar huidige look & feel meegegeven. Ook hebben we alle websiteteksten geredigeerd en/of geschreven.

Strategie

Tactiek

Wie ‘De Wasstraat’ gezien heeft, zal hoogstwaarschijnlijk beamen dat Martin Kniest een prachtige organisatie heeft neergezet. De documentaire, washelden en Martin zelf worden alom geprezen voor hun werk. Matz Social wordt dan ook veelvuldig benaderd door organisaties die geïnspireerd zijn geraakt en ook een sociale werkplek willen inrichten. Voor het bereiken van potentiële klanten hebben wij, behalve het creëren en vindbaar maken van het concept, tot zover dus niet veel meer hoeven doen.

Wie ‘De Wasstraat’ gezien heeft, zal hoogstwaarschijnlijk beamen dat Martin Kniest een prachtige organisatie heeft neergezet. De documentaire, washelden en Martin zelf worden alom geprezen voor hun werk en Matz Social wordt veelvuldig benaderd door organisaties die geïnspireerd zijn geraakt en ook een sociale werkplek willen inrichten. Voor het bereiken van potentiële klanten hebben wij, behalve het creëren en vindbaar maken van het concept, tot zover dus niet veel meer hoeven doen.

Enthousiast?