Wat als alleen motivatie een voorwaarde is om te kunnen werken? Wat als zogenaamde afstanden tot de arbeidsmarkt overbrugd worden? Hoe zetten we kandidaten in hun kracht? Matz Social richtte een academy op met antwoorden.

Intern verzorgen zij voor hun kandidaten een werkplek, opleiding, de uitstroom, begeleiding en de communicatie met alle betrokken instanties. Claim Your Aim werd benaderd voor de conceptcreatie en -promotie.

Strategie

Matz Social is een spin-off van Matz Carwash en haar succesvolle televisiedocumentaire ‘De Wasstraat’. De naam ‘Matz Social’ stond vast. De rest mocht Claim Your Aim verzinnen, met alleen een bestaand logo als basis. We hebben allereerst de naam meer lading gegeven door iedere letter van MATZ een betekenis te geven. Matzschappelijk verantwoord Afstanden overbruggen, Toekomstperspectief creëren en Zelfredzaamheid stimuleren.

Doelgroepbenadering

Matz Social heeft meerdere doelgroepen. Enerzijds de kandidaten, oftewel mensen die al dan niet begeleid willen werken. Anderzijds de partners, oftewel de werkgevers en leerbedrijven die de kandidaten een kans willen bieden. Om beide doelgroepen te bedienen, hebben we op de website duidelijke instappaden gemaakt. Ook staan de omvangrijke en veelzijdige werkwijzen van Matz Social in zowel tekst als beeld overal begrijpelijk uitgelegd. In meerdere talen, want tussen de potentiële kandidaten zitten veel statushouders.

Creatie

Er was vanuit Human TV veel beeldmateriaal van de documentaire beschikbaar. Hier hebben we volop gebruik van gemaakt, maar voor de ontbrekende beelden hebben wij een video- & fotoshoot georganiseerd. Dit heeft veel mooie (extra) visuals opgeleverd die prijken op de door ons gemaakte website. Met een extra steunkleur hebben we het concept haar huidige look & feel meegegeven. Ook hebben we alle websiteteksten geschreven of geredigeerd.

Promotie

Wie ‘De Wasstraat’ gezien heeft, zal hoogstwaarschijnlijk beamen dat Martin Kniest een prachtige organisatie heeft neergezet. De documentaire, washelden en Martin zelf worden alom geprezen voor hun werk. Matz Social wordt dan ook veelvuldig benaderd door organisaties die geïnspireerd zijn geraakt en ook een sociale werkplek willen inrichten.

Voor het bereiken van potentiële klanten hebben wij, behalve het creëren en vindbaar maken van het concept, tot zover dus niet veel meer hoeven doen. Wel verzorgen we alle nodige uitingen die nodig zijn om naar en met doelgroep en partners te communiceren. Denk aan presentaties, meertalige folders, video’s, vacatures en website-updates.

We werken voor mooie mensen en merken