Topicus


De vakmensen van Topicus aan het woord over hun innovatieve "Connected Healthcare"

Topicus .Healthcare

Impact maken met behulp van technologie. Daar werkt Topicus met ruim 900 collega's keihard aan het verbinden van technologie, mensen, platforms en data. Zo vergroten zij de zelfredzaamheid van de burger en verkleinen zij hun kwetsbaarheid.

Doel / Aim

Vanuit de afdeling Healthcare binnen Topicus werden bij benaderd voor de totstandkoming van een videoverslaggeving met animatie. Een aankondiging van innovatieve software genaamd "Connected Healthcare" met een audiovisuele vertaling van ervaringen met deze software.

Aanpak

In twee dagdelen hebben we diverse experts van Topicus geïnterviewd en hun verhalen vervolgens (chrono)logisch achter elkaar gemonteerd. Tevens zijn er vectorbestanden geanimeerd ten behoeve van een dynamisch eindresultaat.

Resultaat

De "Connected Healthcare video" is tijdens een grote beurs in Den Haag dagenlang onderwerp van gesprek. Het doel van de video, oftewel het aankondigen en promoten van de innovatieve software, is hiermee gerealiseerd.

 

"Creativity is a wild mind and a disciplined eye"

Slimme samenwerkingen

Wij spreken veel liever over samenwerkingspartners dan klanten en geloven met volle overtuiging in co-creatie. Door goed samen te werken kunnen doelen beter en sneller bereikt worden. Enkele voorgangers die met succes zo'n samenwerking zijn aangegaan:

De Boerinnen Kalender

EEN PROJECT VOOR ONS IN PETTO?

We laten ons graag uitdagen...

Kennismaken?