MVO? Common sense.

Al in de 14e eeuw gaf Geert Grote Deventer het goede voorbeeld. Religieuze afwegingen daargelaten, koos hij er bewust voor de status quo uit te dagen. Zijn streven was een verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking. In de eeuwen ervoor hebben er in dit kader ook vast veel andere rolmodellen geleefd, maar Geert Grote bereikte met zijn humanistische ideeën de geschiedenisboeken. Vandaag de dag zijn er in het bedrijfsleven ook goede voorbeelden te zien van maatschappelijk verantwoorde ondernemers. “Ondernemers die streven naar een economie die eerlijk, circulair en klimaatneutraal is” (MVO). Claim Your Aim draagt daar op haar manier ook een steentje aan bij. Al voelt dit voor ons vaak meer als ‘common sense‘. Ons gezonde verstand kiest te allen tijde voor betere omstandigheden.

voorbeelden

Doeltreffend
betrokken

Maatschappelijk
verantwoord

Doeltreffend
betrokken

Maatschappelijk
verantwoord

Claim Your Aim is doeltreffend betrokken. In eerste instantie omdat we dit, in uiteenlopende verwoordingen, vaak als terugkoppeling kregen van onze opdrachtgevers. De twee woorden passen echter ook op een andere manier bij Claim Your Aim. We vinden het belangrijk dat goede ideeën weerklank krijgen. Ook als daar een keer geen of nauwelijks budget voor is of als wij er intrinsiek graag aan bijdragen.

Vooral als het streven van de idee-eigenaar overeenkomt met dat van ons. Denk hierbij aan aandacht voor onrechtvaardigheid, zeldzame ziektes, het klimaat, slechte leefomstandigheden, maar ook voor verbinding en respect voor de handen die ons voeden. Hieronder een greep uit onze MVO projecten die wij volledig of gedeeltelijk hebben gesponsord.

voorbeelden

We werken voor mooie mensen en merken