11 januari 2018 Claim Your Aim

Hoe schrijf je een persbericht?

Schrijftips van Stef

Oude of veelgebruikte modellen en theorieën worden in “ons wereldje” nog wel eens “achterhaald” of “uitgemolken” genoemd. Ik zie dat toch anders. Reclamepsychologie en marketingtheorieën werken niet zoals mode en trends. Ze zijn door wetenschappers gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en experimenten. Zo gebruik ik bijvoorbeeld voor het schrijven van teksten nog steeds altijd het ‘gouden ouwe’ AIDA-model.

Tijdloze theorieën

Dat het AIDA-model tijdloos en nog steeds toepasselijk is, werd in mijn beleving door
The Golden Circle’ theorie nog eens bevestigd. Een theorie van Simon Sinek uit 2009 die door marketingcollega’s intussen ook al meer dan eens “uitgemolken” is genoemd. Maar voor mij en ons bedrijf werkt ‘The Golden Circle’ nog steeds als een tiet! De theorie correspondeert in mijn beleving ook heel goed met de AIDA formule.

Dus, hoe schrijf je een persbericht?

Hieronder licht ik onze gebruikelijke opbouw voor teksten toe met behulp van een handleiding voor persberichten. Maar deze schrijftips kun je ook gerust voor andere soorten teksten gebruiken. De psychologie achter de strategische opbouw van een tekst is voor iedere soort tekst hetzelfde.

Header persbericht

– PERSBERICHT –                                                                                              datum


* Geef het bovenaan altijd duidelijk (’t liefst in koeienletters) aan als jouw tekst een persbericht is. Dit trekt de aandacht van redacties en duidt op potentiële nieuwswaarde.

Korte en krachtige koptitel (zonder merknamen)

Ondertitel met toelichting/uitweiding koptitel of inleiding 1e alinea

Alinea 1: Aandacht trekken

WHY > gedachtegoed / visie / statement / streven

DEVENTER – Om de aandacht van de lezer te trekken, is het altijd goed om te beginnen met een statement, streven, gedachtegoed of sterke stelling. Hiermee prikkel je zowel de lezers die het eens met je zijn als die het niet eens met je zijn om verder te lezen. Dit strookt ook goed met marketing-theorieën en schrijftips als The Golden Circle en het AIDA model. Laatstgenoemde staat voor Attention, Interest, Desire en Action. Attention strookt goed met de ‘WHY’ van The Golden Circle. Interesse en verlangen opwekken corresponderen met ‘HOW’ en ‘Action’ met ‘WHAT’.

Alinea 2: Interesse opwekken

HOW > werkwijze / onderscheidend vermogen

De titel, ondertitel en eerste alinea bieden mooie kansen om ‘de aandacht te trekken’. Denk hierbij ook goed na over mogelijke stijlmiddelen (zoals alliteratie), creatieve clickbait en opvallende dubbelzinnigheden. Wanneer je de aandacht van de lezer, dankzij de inhoud van de eerste alinea en (onder)titel te pakken hebt, is ‘interesse opwekken’ (Interest) de volgende stap. Dit kun je doen door bijvoorbeeld te vertellen hoe je jouw doel gaat bewerkstelligen en hoe jouw idee of suggestie onderscheidend is ten opzichte van soortgelijke en/of andere ideeën. Deze tweede alinea strookt zodoende goed met zowel de I van Interest uit het AIDA-model als de HOW uit de Golden Circle.

Alinea 3: Verlangen opwekken

HOW/WHAT > voordelen / vooruitzicht

De volgende stap van het AIDA-model valt mijns inziens nog steeds onder de HOW van The Golden Circle. Nadat je de aandacht van de lezer te pakken hebt én zijn/haar interesse hebt opgewekt, is het namelijk tijd om ‘verlangen op te wekken’ (Desire). Dit kun je doen door bijvoorbeeld uit te leggen wat hetgeen je in de alinea’s ervoor hebt verteld voor de lezer of doelgroep gaat opleveren. Wat heeft de lezer aan jouw idee, gedachtegoed of evenement? Hoe gaat dit in zijn/haar voordeel werken? Waarom zou hij/zij zich aan willen of moeten sluiten? Schets een beeld waar de lezer naar uitkijkt. Waar de lezer deel van wil uitmaken. Benoem voordelen en vooruitzichten.

Alinea 4: Aanzetten tot actie

WHAT > oproep / verkoop / reactie

Tot slot wil je lezers aanzetten tot actie. Wat is het doel van je persbericht? Wat wil je dat de lezer doet nadat hij/zij jouw persbericht of blog gelezen heeft? Is er een website met meer informatie? Is er een specifiek verkoop- of informatiepunt van hetgeen jij hebt aangeprezen? Wanneer interesse en verlangen zijn opgewekt, kun je in de laatste alinea de gewenste (re)actie benoemen. Zo’n laatste alinea vormt de laatste A uit het ‘AIDA-model’, als ook de WHAT uit ‘The Golden Circle’.

Footer persbericht

– EINDE PERSBERICHT –


* Geef onderaan je persbericht altijd duidelijk aan dat de ‘publiceerbare tekst’ daar ophoudt. Voor alle zekerheid kun je bij de ‘noot voor de redactie’ nog aangeven dat dit gedeelte niet voor publicatie is bedoeld. Je wilt natuurlijk de redactie wel van contactgegevens en achtergrondinformatie voorzien, maar niet dat jouw contactgegevens open en bloot overal in de media belanden.

Noot voor de redactie

Noot voor de redactie: (niet voor publicatie)

* Laat de redactie weten waar ze met hun vragen naartoe kunnen.

 

Contactpersoon voor meer informatie:

Stef Bloo                                            Tel: 0570 54 78 01                           E-mail: voorbeeld@voorbeeld.nl

Achtergrondinformatie

Wil je nog wat meer context bij je persbericht geven? Specifieke informatie die niet (per se) voor publicatie bedoeld is? Doe dat dan tot slot. Bijvoorbeeld door eerdere/gerelateerde artikelen te benoemen of nog wat achtergrondinformatie te verschaffen in de vorm van een soort bijlage.

Wil je (meer) tips & trucs ontvangen?

Stef heeft nog meer tips opgeschreven. Vul je mailadres in en ze verschijnen in je mailbox. Zo kun je deze direct of later nog even (terug)lezen!

    Persbericht versturen of verdere hulp nodig?

    Neem contact met mij op!