Strategisch communicatie­advies

Antoine de Saint-Exupéry sprak in 1943 de wijze woorden “A goal without a plan is just a wish“. De spijker op z’n kop. We merken helaas nog te vaak dat de noodzaak van een zorgvuldig gekozen strategie wordt onderschat. Maar besef, een stad wordt niet in één dag gebouwd. Claim Your Aim werkt goede ideeën uit tot rake realisaties, maar niet voordat er een sterk fundament is gecreëerd en een strategische route is uitgestippeld. Van plan tot promotie; beginnend bij strategisch communicatieadvies op basis van jouw identiteit, doelgroep en visie.

Van
goed idee…

Ieder succes begint bij een goed idee, maar wanneer is een idee ‘goed’? Daar komen we samen achter door te onderzoeken. Wat is het doel van jouw idee of organisatie? Bestaat het idee al en wie is dan de concurrentie? Is er behoefte aan jouw idee? Wie is de doelgroep? Wat is je missie, visie, passie en ambitie? Om een idee te doen resoneren bij je doelgroep, wordt er allereerst een fundament gebouwd. Een fundament dat jouw (merk)verhaal vormt. Fase 1 van ons CYA-model: jouw Claim.

…Naar
strategie

De antwoorden op bovengenoemde vragen zetten we op papier. Op basis daarvan formuleren we samen het gedachtegoed dat je met jouw idee of organisatie wilt uitdragen. Deze zogeheten ‘claim’ moet haarfijn stroken met jouw intrinsieke motivatie voor het idee. Jouw drijfveer bepaalt namelijk voor een groot deel de strategie naar rake realisatie.

Zodra we dit interne fundament helder hebben, onderzoeken we de externe factoren die van invloed (kunnen) zijn. Denk hierbij aan het profiel van jouw ideale klant, potentierijke kanalen en een zoekwoordenonderzoek. De bouwstenen voor op het fundament. Op basis van beide formuleren wij een strategisch communicatieadvies, ter voorbereiding op fase 2.

We werken voor mooie mensen en merken